מתנדבים לחקלאות

"חוכמה גדולה היא עבודת האדמה."

רבי אברהם אבן עזרא

"לשכוח כיצד לנטוע ולחפור באדמה זה כמו לשכוח את עצמנו."

מוהנדס גנדי

עבודת הכפיים והעזרה

לחקלאים תופסים מקום נרחב בעשייה שלנו במכינה מתוך תפיסה שהגילוי העצמי עובר דרך גילוי של כוחות חיים וצמיחה

מתוך תפיסה זו הקמנו גן ירק ונהנים מיגיע כפנו גם באכילת התוצרת הגשמית וגם במפגש עם עולם של עמל וצמיחה.

בין הזמנים השונים המכינה אנחנו מתנדבים אצל חקלאי האיזור במרעה ,בבציר,במסיק,ובעבודות האדמה השונות.

גלריית חקלאות